O Grande Assalto aos Hambúrgueres 2

O Plankton anda a preparar das suas e vais ter de ser tu a impedi-lo de chegar aos hambúrgueres suculentos!

+

O Grande Assalto aos Hambúrgueres 2

O Plankton anda a preparar das suas e vais ter de ser tu a impedi-lo de chegar aos hambúrgueres suculentos!

O Plankton anda a preparar das suas e vais ter de ser tu a impedi-lo de chegar aos hambúrgueres suculentos!